มะนาวแป้นรำไพ สายพันธ์ุที่ดีที่สุด มีลักษณะอย่างไร

มะนาวแป้นรำไพ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 2-4 เมตร เปลือกเรียบ กิ่งอ่อนมีหนามแหลม ใบทรงรียาว ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบหยัก แผ่นใบมีจุดน้ำมันกระจายอยู่ ส่วนดอกออกสีขาว ผลทรงกลมแป้น ขนาดใหญ่ ผิวเกลี้ยง เปลือกบาง น้ำเยอะ รสชาติเปรี้ยว กลิ่นหอม มีเมล็ดทรงรี สีขาว จำนวนไม่มาก ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด ร้านอาหารดังๆทั่วประเทศนิยมใช้มานาน

มะนาวแป้นรำไพ

มะนาวพันธุ์ดีที่คนไทยนิยมใช้มาอย่างยาวนาน จากไร่มะนาวมีชัย เราได้ดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน จนไปถึงการปลูกและเก็บผลผลิตมาคั้นน้ำโดยผ่านกรรมวิธีผลิตที่พิถีพิถัน เป็นผลิตภัณฑ์ตรามีชัยของเราเอง

โทรติดต่อ